Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu

Resmî Gazete’nin 7 Aralık 2019 tarihli sayısında yayınlanan 2019/27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu.

Genelgeye göre kurula Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Başkanlık yapacak ve kurul yılda en azından bir kere toplanacak.

Kurulun kuruluş amacını ise kamu kesimi ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katılımcı bir yaklaşımla ve işbirliği çerçevesinde hareket etmesini gerekli kılan enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm sorumlu ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, ulusal düzeyde enerji verimliliği stratejilerinin belirlenmesi, eylem plan ve programlarının hazırlanması, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı da dahil olmak üzere gerçekleşme düzeylerinin takip edilmesi, etkin bir biçimde uygulanabilmesi için koordinasyonun sağlanması, sonuçlarının izlenmesi, gerektiğinde değiştirilmesi ve güncellenmesi oluşturuyor.

Leave a Comment