E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

ISO19011:2018 Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi

Bir Yönetim Sisteminin etkinliğini ve uygunluğunu izlerken, bir iç denetimin planlanması, gerçekleştirilmesi, raporlanması ve denetim takibinin yapılması ile ilgili kılavuz ve pratik sağlamak amacıyla hazırlanan eğitimle yönetim sistemlerinin izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi kapsamında yapılması gerekenler alıştırmalar/ vakalar ile bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanır.
  • İç Denetim eğitimleri
  • Tüm eğitimlerde alıştırma/
    uygulama ve vaka çalışmaları
    ile katılımcılarla interaktif bir
    ortamda bilgi ve tecrübe
    paylaşımı hedeflenir.

Eğitim Süresi 2 gündür.

Herkes katılabilir.

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

iso190112018resim

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat