E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

“Temel İş Sağlığı  ve Güvenliği”  kavramı içinde  iş sağlığı ve güvenliğindeki  genel yaklaşımlar , temelde bilinmesi gereken konular  ( proaktif, reaktif yaklaşımlar , tehlike ve risk kavramları , iş kazaları, ramak kala , meslek hastalığı  vb) ulusal ve uluslararası mevzuat  gibi başlıklar bulunur. 24 Mayıs 2018  de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ekindede  Temel Eğitim  adı altında işlenmesi gereken konular  “Genel”, “Teknik”, “Sağlık” ve “Diğer  “ başlıkları altında incelenmiştir. Burada amaçlanan  işe başlama  veya  tazeleme eğitimlerinde  çalışanların “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği “ konularındaki bilgi  ve yetkinlik düzeyini  arttırmaktır.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Tarihi
 • İSG de Yaklaşımlar
 • Reaktif ve Proaktif Yaklaşım
 • İş Kazaları
 • İstatistikler
 • Mevzuatımız
 • Tehlike ve Risk
 • Risk Değerlendirme
 • Meslek hastalıklarının sebepleri
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve
  korunma tekniklerinin uygulanması
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk
  etmenleri
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından
  korunma
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma
  prensipleri ile tekniklerinin
  Uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve
  güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma

Eğitim Süresi 2 gün

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

temel-is-sagligi-ve-guvenligi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat