E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

✓ ISO14001:2015 Çevre
Yönetim Sistemleri (ÇYS)
Eğitimleri

✓ Gereklilikler / Farkındalık
✓ Bilgilendirme eğitimleri
✓ İç denetim eğitimleri
✓ Uygulama eğitimleri
✓ Tüm eğitimlerde alıştırma/ uygulama ve vaka çalışmaları ile katılımcılarla interaktif bir ortamda bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflenir.

1990’ların başında BS 7750 ile başlayan Çevre Yönetim Sistemi çalışmaları,
ISO tarafından ele alınarak uluslararası çevre standardı olarak 1996’da
yayınladı. 2004’te ISO 14001’de, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile daha
uyumlu olması için, şartları daha açık hale getiren küçük değişiklikler yapıldı.

Çevre Yönetim Sistemi; yönetim sisteminin çevre boyutlarını yönetmek, uyum
yükümlülüklerin yerine getirmek, riskleri ve fırsatları ele almak için kullanılır.
ISO 14001 her türde ve büyüklükte kuruluşa uygulanabilir ve onlara çevre
performanslarını desteklemek için sistemleri ve prosesleri devreye almalarına
yardımcı olur.

Gereklilikler Eğitimi ile kuruluşların ISO14001:2015 standardını
uygularken sağlaması gereken gereklilikler ve nedenlerinin
anlaşılmasını sağlayan 1 günlük eğitimdir.

İç Denetim
Her yönetim sisteminin gerekliliklerinin karşılanma durumunun,
etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için denetimlerin
yapılması ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS)
standardının 9.2. maddesi gereğince bir zorunluluktur. 2 gün süren eğitiminde 9.2 maddesinin gereklerini yerine getirmenin yöntemleri, denetçilerin yetkinlikleri/sorumlulukları, sorgulama metodları, raporlanması konularında ISO 19001:2018 standardı kapsamında bilgi ve tecrübelerin kazandırılması
amaçlanır.

Uygulama Eğitimleri ile kuruluşların standardı nasıl uygulayacaklarını kendi kaynakları ile standardı kurgularken dikkate alınması gerekenler örnek uygulama ve alıştırmalar ile anlatılır.

WhatsApp chat