E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Risk Analizi ve Değerlendirme Eğitimi

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine” göre işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların işyerlerinde yapılması bir zorunluluk olmakla beraber çalışanların korunması, farkındalık yaratılması, kazaların  en az seviyeye  indirilmesi  için temel kural Risk Değerlendirme çalışmasının yapılmasıdır. Bu eğitimle  işyerlerinizde kendiniz risklerinizi değerlendirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olabileceksiniz.

 • Tehlike Ve Risk Kavramları
 • Proaktif Yaklaşım
 • Neden Riskler Değerlendirilmeli?
 • Mevzuat
 • Risk Yönetimi
 • Risk Değerlendirme Yöntemleri
 • Risklerin Tipleri
 • Risklerin Şiddeti
 • Risklerin Sayısallaştırılması
 • Risklerin Kontrol Hiyerarşisi ve
  Önceliklendirilmesi
 • Kabul Edilebilir Riskler
 • Risklerin Kontrolü
 • Düzeltici faaliyetler ve Aksiyon
 • Planı Oluşturma
 • Örnek Uygulamalar
 • Grup çalışmaları ile uygulama
  yapılacaktır.

Eğitim Süresi 2 gün

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

risk-analizi-ve-degerlendirme

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat