E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Problem Çözme ve Kök Neden Analizi Teknikleri Eğitimi

Kazaların incelenmesinden, fabrika ortamındaki  üretim sorunlarının  çözümüne gündelik hayatta karşılaşılan  sorunlardan  finansal  sorunlara  kadar her alanda yaygın olarak kullanılan  ‘Kök Neden Analizi’   ile sorunların  kök nedenlerine inerek  gerçek çözümlere ulaşmanız daha kolay olacaktır.

 • Tehlike ve Risk
 • Olaylar, nedenler, sonuçlar
 • Kalite ve Uygunsuzluk
 • Nedenler ve kökler
 • Semptom yaklaşımı
 • Kök Neden Analizi(KNA)
 • Neden Kök Neden ?
 • Kök Neden Analizinde Tipik
  Problemler
 • KNA işlem basamakları
 • KNA da Metodlar
 • Problemin Tanımı
 • Proses ve Prosesi Anlamak
 • Beyin fırtınası
 • Akış Diyagramları
 • Olası Nedenleri Ortaya Koymak
 • Balık Kılçığı
 • 5 Neden
 • Bilgi Toplama Ve Analiz
 • Histogram, Pareto , Ağaç
  Diyagramları
 • Düzeltici önleyici faaliyetler
 • Doğrulama ve Geçerlilik-Süreklilik
 • Örnek Olaylar, uygulamalar

Eğitim Süresi 2 gün

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları
 • Kalite Kontrol ve Güvence Personeli

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

Problem Çözme kok

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat