E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Kapalı Alan Çalışmaları (Confined Space) Eğitimi

Kapalı Alan Çalışmaları (Confined Space) Eğitimi
 • Kapalı Alan Nedir
 • Güvenli Şekilde Kapalı Alana girmek
 • Kapalı alanla ilgili olarak risk
  değerlendirme prensipleri
 • İş veren ve çalışan sorumlulukları
 • Yüksekte Çalışma ile ilgili tanımlar
 • Kapalı alanda çalışma ile ilgili
  mevzuat/standartlar
 • Tehlike tanımlama ve Kontroller Hiyerarşisi
 • Ortam ölçümleri
 • Çalışma alanı sınırlandırma
 • İş izin sistemi niçin ne zaman
 • Amaçlar ve faydalar
 • Güvenli Çalışma ve Kurtarma prosedürleri
 • Kapalı alanlarda güvenli çalışma şekilleri
 • Toplu korunma uygulamaları ve kişisel
  koruyucu donanımlar
 • İkaz ve uyarı işaretleri
 • Organizasyonel dokümantasyon

Eğitim Süresi 2 gün

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

kapalı alan çalışmaları eğitimi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat