E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimleri (EYS)

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) kuruluşların yönetişim, risk yönetimi, uyumluluk
konularında ortak bir yaklaşımı ortaya koymak amacıyla farklı yönetim
sistemlerini birleştirdikleri bir çerçeve niteliği taşır. Bu sayede kalite, çevre, iş
sağlığı ve güvenliği, enerji, bilgi güvenliği gibi farklı yönetim sistemlerinin
bileşenleri entegre edilir. Bu sayede maliyetlerin azaltılması, verimliliğin
arttırılması, iletişimin iyileştirilmesi ve bu sayede standartlara uyumun
sağlanması amaçlanır .

EYS ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO45001:2018 İş Sağlığı ve
güvenliği Yönetim Sistemi, ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO50001:2018
Enerji Yönetim Sistemi, ISO 27001:2023 Bilgi Yönetim Sistemi vb. yönetim
sistemleri kuruluşların ihtiyaç ve hedeflerine göre birleştirilebilir.

Gereklilikler ve Uygulama Eğitimi ile entegre edilen standardların
uygulanmasında sağlanması gereken gereklilikler ve nedenlerinin
anlaşılmasını sağlayan 3 günlük eğitimdir.

Entegre Yönetim Sistemi nin gerekliliklerinin karşılanma durumunun,
etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için denetimlerin yapılması
standardların 9.2. maddesi gereğince bir zorunluluktur. 2 gün süren İç
Denetim
eğitiminde 9.2 maddesinin gereklerini yerine getirmenin
yöntemleri, denetçilerin yetkinlikleri/ sorumlulukları, sorgulama
metodları, raporlanması konularında ISO 19001:2018 standardı
kapsamında bilgi ve tecrübelerin kazandırılması amaçlanır.

Uygulama Eğitimleri ile kuruluşların standardı nasıl
uygulayacaklarını kendi kaynakları ile standardı kurgularken dikkate
alınması gerekenler örnek uygulama ve alıştırmalar ile anlatılır.

 • Gereklilikler / Farkındalık
  /Bilgilendirme eğitimleri
 • İç denetim eğitimleri
 • Uygulama eğitimleri
 • Tüm eğitimlerde alıştırma/
  uygulama ve vaka çalışmaları ile
  katılımcılarla interaktif bir ortamda
  bilgi ve tecrübe paylaşımı
  hedeflenir.

Eğitim süresi 3 gündür.

Tüm personel ve YS sorumluluları.

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

entegreyonetim

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat