E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

✓ ISO9001:2015
Kalite Yönetim
Sistemi Eğitimleri

✓ Gereklilikler / Farkındalık
✓ Bilgilendirme eğitimleri
✓ İç denetim eğitimleri
✓ Uygulama eğitimleri
✓ Tüm eğitimlerde alıştırma/ uygulama ve vaka çalışmaları ile katılımcılarla interaktif bir ortamda bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflenir.

İlk defa 1979 yılında BS 5750 adıyla BSI tarafından yayınlanan ISO9001:2015
standardı daha sonra ISO 9000 standart serisi olarak Uluslararası
Standartlar Organizasyonu ISO tarafından 1987 yılında Uluslararası Standart
olarak hazırlanmış ve 1994’de revize edilmiştir.

İyi şirketler kaliteyi anlar; mükemmel şirketlerse uygular. Etkisiz bir kalite
yönetim sistemi zamanınıza, paranıza ve müşterilerinize mâl olabilir. Bu
yüzden kaliteyi yönetim sistemini en başından itibaren uygulamak önemlidir.

Gereklilikler Eğitimi ile standardın ürün ve hizmet sağlayan
kuruluşların standardı uygularken sağlaması gereken gereklilikler
ve nedenlerinin anlaşılmasını sağlayan 1 günlük eğitimdir.

İç Denetim
Her yönetim sisteminin gerekliliklerinin karşılanma durumunun,
etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için denetimlerin yapılması
standardın 9.2. maddesi gereğince bir zorunluluktur. 2 gün süren eğitiminde 9.2 maddesinin gereklerini yerine getirmenin
yöntemleri, denetçilerin yetkinlikleri/sorumlulukları, sorgulama
metodları, raporlanması konularında ISO 19001:2018 standardı
kapsamında bilgi ve tecrübelerin kazandırılması amaçlanır.

Uygulama Eğitimleri ile kuruluşların standardı nasıl
uygulayacaklarını kendi kaynakları ile standardı kurgularken
dikkate alınması gerekenler örnek uygulama ve alıştırmalar ile
anlatılır.

WhatsApp chat