E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

✓ ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Eğitimleri

✓ Gereklilikler / Farkındalık
✓ Bilgilendirme eğitimleri
✓ İç denetim eğitimleri
✓ Uygulama eğitimleri
✓ Tüm eğitimlerde alıştırma/ uygulama ve vaka çalışmaları ile katılımcılarla interaktif bir ortamda bilgi ve tecrübe paylaşımı hedeflenir.

Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşların enerji verimliliği, enerji
kullanımı ve enerji tüketimi dahil, enerji performansının sürekli olarak
iyileştirilmesi için kuruluşların gerekli olan sistemleri ve prosesleri
oluşturabilmesini sağlayan sistematik bir yapıdır.

Standart gerekliliklerinin etkin bir şekilde uygulanması enerji performansının iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar; bu da kuruluşların enerjiyi
yönetme şeklini belirler ve enerji yönetim sisteminin iş proseslerine entegre
edilmesiyle sürekli iyileştirme sağlanır.

Enerji performansının iyileştirilmesi ile enerji maliyetlerinde azalma görülür. Aynı zamanda, enerjiye bağlı sera gazı salınımlarının azaltılmasıyla iklim değişikliği hedeflerine ulaşmada başarılı olunur.

Gereklilikler Eğitimi ile kuruluşların ISO50001:2018 Enerji Yönetim
Sistemi standardını uygularken sağlaması gereken gereklilikler ve
nedenlerinin anlaşılmasını sağlayan 1 günlük eğitimdir.

İç Denetim
Her yönetim sisteminin gerekliliklerinin karşılanma durumunun, etkinliğinin ve sürekliliğinin sağlanması için denetimlerin yapılması ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standardının 9.2. maddesi gereğince bir zorunluluktur. 2 gün süren eğitiminde 9.2 maddesinin gereklerini yerine getirmenin yöntemleri, denetçilerin yetkinlikleri/sorumlulukları, sorgulama konularında metodları, ISO 19001:2018 standardı kapsamında tecrübelerin kazandırılması amaçlanır

Uygulama Eğitimleri ile kuruluşların standardı nasıl
uygulayacaklarını kendi kaynakları ile standardı kurgularken
dikkate alınması gerekenler örnek uygulama ve alıştırmalar ile
anlatılır.

WhatsApp chat