E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844
Eğitimler
Danışmanlıklar
İletişim

Bizimle İletişime Geçerek Daha Çok Bilgiye Ulaşabilirsiniz.

previous arrow
next arrow
Slider

DORUKİSG

2007 yılında mühendislik ve eğitim alanındaki  tecrübelerimize dayanarak kurduğumuz  Dorukisg İş Saglığı ve Güvenliği Eğitim Danışmanlık  AŞ., bilgimizi ve tecrübemizi  iş ortaklarımızla paylaşarak ,doğru  bilgiyi teknolojinin ve günün gereklerine uygun şekilde sahada kullanarak, iş ortaklarımızın  memnuniyetini  her zaman ön planda  tutarak, güvenilir, saygın, özgün,ulusal ve uluslararası alanda sözü geçen, bilgi ve tecrübesi ile paydaşlarını ve toplumu bilgilendiren, her zaman öğrenmeye, gelişmeye açık  bir kuruluş olmayı amaç edinmiştir.

Haberler

M 98 maske özellikle Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehlikelere karşı korumak için tasarlanmıştır. Uzatılmış kullanım süresi için dizayn edilmiş olup M98 hat rotasyonu esnasında hızlı sıvı tüketimi için su içme aygıtı bağlantı noktası sunar.

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO), her 5 yılda bir standartları gözden geçirmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda revize etmekte ve ilgili taraflar için kullanışlı hale getirmektedir. Kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeye paralel olarak tedarik zincirindeki faaliyetlerin daha karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma metotlarının değişmesi, müşterilerin ve ilgili tüm tarafların beklentilerinin artması, bilgi erişiminin kolaylaşması ve günümüz toplumunun sesinin daha güçlü çıkması revizyon ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu çerçevede ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı, ISO tarafından Eylül 2015’te yayımlanmış; Türk Standartları Enstitüsü tarafından ise Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN 9001:2015) olarak yayımlanmıştır. https://www.tse.org.tr/Icerik/DuyuruDetay?DuyuruID=4288

ISO 45001 Son Güncelleme – Kasım 2017

ISO 45001 FDIS (Final Uluslararası Taslak Standart) yayınlandı.

Standardın da 2018’in ilk yarısında yayınlanması bekleniyor.

ISO 45001’in yayınlanmasıyla OHSAS 18001 yürürlükten kalkmış olacak. Mevcut OHSAS 18001 belgeli kuruluşlara ISO 45001’e geçiş yapmaları için 3 yıllık bir süre tanınacak.

.

ISO 9001 Yönetim sisteminin  havacılık sektörüne uyarlanmış hali olan AS9100 standardı kuruluşların iş alanlarına  göre

  • AS 9100 Üreticiler ve Tedarikçiler
  • AS 9110 Teknik Bakım
  • AS 9120 Distribütörler

Standartlarından birisi ile belgelendirildikleri havacılık sektörüyle  birlikte savunma

sanayisi içinde kabul görmüş bir standarttır. Ekim 2016 da yayınlanan D revizyonu ile birlikte belge sahibi firmaların  3 yıllık süreç içinde D revizyonu gereklerini sağlaması gerekmektedir.

https://www.sae.org/standards/content/as9100/

Dorukisg  yenilenen ve güncellenen  ISO 9001 , ISO 45001 , AS 9100 standartlarında

Tanıtım eğitimleri vermeye başladı.

24/4/2017 tarihinde 30047 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda periyodik kontrollere ilişkin hükümlere yer verilmiş ve bazı hususların Bakanlığımızca çıkarılacak Tebliğ ile düzenleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda hazırlanan İş Ekipmanlarının PeriyodikKontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ 1.10.2017 tarihli ve 30197 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Enerji Yönetim  Sistemleri- Enerji Referans Çizgisi ve Enerji Performans Göstergeleri kullanarak  Enerji Performansının Ölçülmesi- Genel Prensipler ve Kılavuz

Organizasyonlara  enerji performansını ve değişiklikleri ölçerek EnPI ve EnBs olarak adlandırdığımız referans çizgisi  ve performans göstergelerinin belirlenmesi ve kullanımı ile ISO50001 gerekliliklerinin karşılanması için  pratik bir kılavuz ve metodoloji  sağlar. Enerji performansı dediğimizde enerji kullanımı , tüketimi ve verimliliği dikkate alınarak sürdürülen bir süreçten bahsettiğimizden  enerji performans göstergeleri ve enerji referans çizgisi ISO 50001 çalışmaları için  de hayati önem taşımaktadır.

Bu eğitimde ;
Enerji akışlarının,
Enerji Performans göstergeleri ve   çerçevesi
İlgili değişkenlerin ve
Statik faktörlerin  tanımlanması ve sayısallaştırılması
Ölçme
Veri toplanması , veri kalitesi ve frekansı
Yararlı enerji performans göstergelerinin  düzenlenmesi
Enerji performans iyileştirmelerinin  hesaplanması
Girdi faktörleri: EnPg limitleri ve faydaları
Anahtar değerlerin standartlaştırılması
Etkin anahtar  değerlerle sistem kurulması

Konusunda bilgi sahibi olacak ve enerji yönetiminde başarılı olmak için  yapmanız gerekenleri  öğreneceksiniz.

Kimler Katılabilir;

EnYS ile uğraşanlar ve uygulayanlar

Avrupa Birliği ‘ nde 3 büyük termik santral (Kapasite sınıfları küçük 50-100 MWth , orta 101-300 MWth , büyük 301-500 MWth ve çok büyük >500 MWth) . 2004- 2017 yılları arasında kapasite %4 oranında arttı. ve 2012 de maksimum değere ulaştı .Biyo kütle kullanımı 2004-2017 yılları arasında 3 katına çıkmasına rağmen halen oranı düşük. Katı yakıtlar( kömür, linyit vs ) ve doğal gaz kullanımı ana yakıtlar arasında yerini koruyor fakat 2004-2017 yıllarında kullanım oranı % 25 oranında azaldı . Büyük termal santraller Avrupa’da homojen dağılım göstermiyor. Çalışan(2017) ve toplam yakıt girdisinin % 65 ‘ini kullanan santraller ; Almanya, İtalya, İngiltere , Polanya , İspanya ve Fransa ‘da bulunuyor . https://lnkd.in/dtJWb46 hashtag#energy#enerji#environment# thermal power plant

 

Ülkemizde 2019 yılında rüzgar enerji santrallerinden toplamda 21.508.001 MWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Rüzgar santrallerinden üretilen elektriğin yıllık ortalaması 2018 yılında %6,48 iken, 2019 yılında artış göstererek %7,42 oldu. hashtag#RüzgarEnerjisi hashtag#YenilenebilirEnerji hashtag#GünlükRüzgar hashtag#ElektrikÜretimi hashtag#BağımsızEnerji hashtag#DahaÇokYerli hashtag#DahaÇokYenilenebilir hashtag#TÜREB hashtag#EPİAŞ

 

 

WhatsApp chat