Enerjinin etkin kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yayınlanan “ENERJİ KAYNAKLARININ VE ENERJİNİN KULLANIMINDA VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20/2/2001 tarihli ve
Read More

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” altında “ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI”, “ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE
Read More

Resmî Gazete’nin 7 Aralık 2019 tarihli sayısında yayınlanan 2019/27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kuruldu. Genelgeye göre kurula Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Başkanlık yapacak ve kurul yılda en azından bir kere toplanacak. Kurulun kuruluş
Read More