Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği yayınlandı

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalktı

Resmî Gazete’nin 21 Aralık 2019 tarihli sayısında Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan düzenleme ile atık yağların geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esasların belirlenerek çevre ve insan sağlığının korunması ile doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amaçlanıyor ve atık yağ tanımında yer alan atık yağlar ile bu atıkların yönetimi çerçevesinde; geçici depolanmasına, toplanmasına, taşınmasına, rafinasyona tabi tutulmasına, enerji geri kazanımının sağlanmasına, bertarafına, alınacak önlemlere ve yapılacak bildirimlere ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

Yönetmeliğe göre “Atık Yağ Geri Kazanım” konulu çevre lisansına sahip mevcut tesislerin yönetmelikte yer alan atık yağ rafinasyon tesisi şartlarını 1 Ocak 2021 tarihine kadar yerine getirerek “Atık Yağ Rafinasyonu” konulu çevre lisansı almak için Bakanlığa başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Motor yağı değişimi yapılan işletmelerin de 1 Ocak 2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmaları gerekiyor.

Ayrıca mevcut yetkilendirilmiş kuruluşların da 1 Ocak 2021 tarihine kadar 10 uncu maddede yer alan piyasa payı şartları ile bu Yönetmelikle getirilen ilave şartları sağladığına ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmaları gerekiyor.

Yönetmeliğin yayınlanması ile 30 Temmuz 2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği yürürlükten kalktı. https://yesilekonomi.com/atik-yaglarin-yonetimi-yonetmeligi-yayinlandi/

Leave a Comment