E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevre Yönetim Sistemi; kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan çevre boyutlarını yönetmek, uyum yükümlülüklerin yerine getirmek, çevre performansına, ilgili taraf ve beklentilerine, uyum yükümlülüklerine ilişkin riskleri ve fırsatları yöneterek beklenen çıktılara ulaşmak amacındadır. 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin beklenen çıktıları ise;

 1. a) çevreyi korumak
 2. b) çevre performansını geliştirmek
 3. c) sosyo-ekonomik ihtiyaçlarla birlikte değişen çevre koşullarına yanıt vermek.

ISO 14001:2015 standardının amacı; kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir çerçeve sağlamaktır. Çevre yönetimi için sistematik bir yaklaşım olup, sürdürülebilir kalkınmaya katkı için seçenek oluşturur.

Çevre yönetim sisteminin başarısı, üst yönetiminin liderliğinde, iş proseslerine entegre edilmesine ve diğer yönetim sistemleriyle birleştirilmesine bağlıdır. 

Sizlere; iş proseslerine uygun olarak , çevre performansınızın arttırılması konusunda destek veriyoruz. Bu doğrultuda izlediğimiz yol;

 • Mevcut durum analizi
 • Çevre yönetim sisteminin beklenen çıktılarının tespiti
 • Çevre Performansının belirlenmesi
 • Risk ve Fırsatları belirleyerek alınacak aksiyonları belirleme
 • Faaliyetlerden kaynaklanan çevre boyutları ve çevre etkilerinin belirlenmesi
 • İş proseslerine entegrasyon
 • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme sistemleri
 • İç tetkikler
 • Sürekli iyileştirme prosesi
WhatsApp chat