ISO50002:2014 Enerji Tetkikleri Kılavuzu

ISO50002:2014 Enerji Tetkikleri Kılavuzu

Amaç ; Enerji performansının iyileştirilmesi için fırsatların tanımlanmasını sağlayacak minimum gerekliliklerin tanımlanması .

Enerji tetkiki, organizasyonun proseslerinin ,sistemlerinin ekipmanlarının enerji
performansının detaylı analizinden oluşur. Enerji kullanımının,verimliliğin ve tüketiminin
uygun ölçümü ve izlenmesi prensibine dayanır.
Enerji tetkikleri , enerji performansının iyileştirilmesi için fırsatların önceliklendirmesi,
tanımlanması, enerji israflarının azaltılması ve ilgili çevresel faydanın sağlanması
çalışmalarının bir parçası olarak planlanır ve uygulanır.Tetkik çıktıları mevcut kullanım ,
enerji performansı ve finansal faydalara göre iyileştirmeler için öneriler olarak ortaya çıkar.
Enerji tetkiki EGG(Enerji Gözden Geçirme) ‘leri destekler ve 50001’ de tanımlanan izleme ,
ölçme ve analiz yöntemlerinden faydalanır. 50001 ‘den bağımsız olarakda kullanılanılabilir.
50002 , EnYS tetkiki yapan kuruluşların yetkinliklerinin değerlendirilmesi, seçimi
konularını , 50003’ te olduğu gibi EnYS tetkikini kapsamaz. Tetkik amacı organizasyon ile
tetkikçi arasında belirlenir ve organizasyon tarafından tanımlanan fiziksel veya saha
sınırları dikkate alınır.
Enerji tetkikleri(ET);
•Üzerinde anlaşılan enerji tetkik kapsamı , sınırları ve amaçları ile uyumludur .
•Ölçüm ve izlemeler enerji kullanımı ve tüketimine uygundur.
•Toplanan enerji performansı verileri faaliyetlerin, proseslerin , ekipman ve sistemlerin temsilcileridir.
•Enerji performansı nicelikleri ve iyileştirme fırsatlarının tanımlanması kullanılan enerji verisi ile
uyumludur ve tektir.
•Veri toplama, geçerliliğini sağlama ve analizi izlenebilirdir.
ET prosesi takip eden basamaklardan oluşur;
•ET planlaması
•Açılış toplantısı ve veri toplama
•Ölçüm planı
•Saha turları
•Analiz
•ET raporlama
•Kapanış toplantısı
www.dorukisg.com.tr


Leave a Comment