Uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanıldığında hayatınız kurtarır.

Yapılan işe uygun kişisel koruyucu  donanımlar kullanıldığında hayatınız kurtarır. Bunu sağlamanın yolu :

Önce eğitim  ve bilinçlendirme  ……

Çalışma ortamınızda yaptığınız işe göre :

Hangi tehlikeye maruz kalacaksınız ?
Nasıl maruz kalacaksınız?
Kimler tehlikeden etkilenebilir ?
Maruz kalınan tehlikenin yarattığı  risk nedir ?
Kabul edilebilir seviye mi ?Değilse
Maruziyeti engellemek için ne yapmak gerek ?
Önlemi nasıl uygulamak gerek ?

Leave a Comment