ISO50002 :2014′ e Göre Enerji Tetkiki

ISO50002 :2014 e göre; Enerji tetkiki, organizasyonun proseslerinin ,sistemlerinin ekipmanlarının enerji performansının detaylı analizinden oluşur.

Enerji kullanımının,verimliliğin ve tüketiminin uygun ölçümü ve izlenmesi prensibine dayanır. Enerji tetkikleri , enerji performansının iyileştirilmesi için fırsatların önceliklendirmesi, tanımlanması, enerji israflarının azaltılması ve ilgili çevresel faydanın sağlanması çalışmalarının bir parçası olarak planlanır ve uygulanır.

Tetkik çıktıları mevcut kullanım , enerji performansı ve finansal faydalara göre iyileştirmeler için öneriler olarak ortaya çıkar.hashtag#enerji tetkiki hashtag#ıso50002

Oysa iç tetkik EnYS nin etkinliğini, sürdürülebilirliğini, enerji performansı değerlendirmelerini ,kuruluşun kendi EnYS’sine dair gereklilikleri,kuruluş tarafından oluşturulan enerji politikası , amaçlar ve enerji hedeflerini karşılayıp karşılamadığını görmek için düzenli aralıklarla yapılan tetkiklerdir.

Leave a Comment