ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

• Uygulamaya konulan projeler yardımıyla enerji tüketimini azaltır.
• Enerjiden kaynaklanan masrafları kontrol altında tutar ve azaltır.
• Mevcut cihaz ve ekipmanların kullanımını kontrol altında tutar.
• Enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilmesini sağlar.
• Verimliliğin artırılması ve yasalara uygunluğu sağlar.
• İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisini azaltır.
• Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır.
• Sera gazı emisyonlarının azaltılmasında katkı sağlar.
• Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu halinde kaynak tasarrufu sağlar.

Leave a Comment