Hoshin Kanri Nedir?

Strateji belirlemek bir liderin temel görevlerinden bir tanesidir. Burada sorulması gereken soru ise stratejinin liderlik takımının varsayımları ve inançlarına göre mi, yoksa gerçek veri ve sorunlar ile organizasyondan gelen bildirimlere göre mi belirlendiğidir. Strateji organizasyonun hedefleriyle bağlantılı uygulanabilir iyileştirmeleri sıralıyor mu? Çalışanlar bu hedeflere ulaşırken yapacakları katkıyı anlıyorlar mı?

Eğer bu soruları cevaplamaya çalışıyorsanız strateji yayılımı (Japonca terimleri seviyorsanız hoshin kanri) ilgilenmeniz gereken doğru yaklaşım olabilir.

Hoshin Kanri “bir organizasyonun fonksiyonlarını ve etkinliklerini hem dikey hem de yatay olarak stratejik hedefleriyle ilişkilendiren bir yönetim sürecidir. Belirli hedefler, eylemler, zamanlar, sorumluluklar ve ölçülerle genel yıllık bazda oluşturulan spesifik bir plandır.”

Hoshin kanrinin öncelikli hedeflerinden biri proje belirlemektir. Şöyle ki bu projeler gerekli ve ulaşılabilir olmalılar, farklı fonksiyonlarda çalışan insanları bir araya getirmeliler ve değişimi etkileyerek, değişimin pozitif sonuçlarının şirket boyunca hissedilmesini sağlamalılar.

Leave a Comment