E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90.312.385 4247
Adres
Çankaya – ANKARA

ISO39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Dünya Bankasınca ortak olarak hazırlanan Trafik kazalarının önlenmesine ilişkin Dünya raporunda, karayolunda meydana gelen kazalarla ilgili halihazır bilgilere ve bu konuda neler yapılabileceğine ilişkin değerlendirmelere yer verilmektedir.

Karayolu trafik kazaları büyük bir halk sağlığı ve gelişim sorunudur.

– Karayolu trafik kazaları ortalama olarak her yıl 1.2 milyon kişinin ya da her gün 3242 kişinin ölümüne yol açmaktadır.

– Karayolu trafik kazaları her yıl 20 – 50 milyon kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına yol açmaktadır.

– Karayolu trafik kazaları tek başına tüm dünyada meydana gelen ölümlerin %2.1’ine yol açmakta ve ölüm nedenleri arasında 11. sırada gelmektedir.
Karayolu trafik kazaları öngörülebilir ve önlenebilir. Bunun için; Karayolu güvenliği bir ‘sistem yaklaşımı’ içinde ele alınmalıdır. Karayolu trafik sistemini daha az tehlikeli hale getirmek, sistemin bir bütün olarak ele alınmasını, sistemi oluşturan öğeler –araç, yol, yol kullanıcısı ve bunların içinde bulunduğu fiziksel, sosyal ve ekonomik çevre– arasındaki etkileşimin anlaşılmasını ve müdahale edilecek yerlerin belirlenmesini gerektirir. Bu sistem yaklaşımı, bireyin davranışına odaklanmaktan başlayıp yol güvenliğinin bir bütün olarak ele alınmasına kadar genişleyebilir.

Yol güvenliği yönetim sisteminde izlediğimiz yol;

  • Mevcut durum analizi
  • Yol trafik güvenliği yönetim sisteminin beklenen çıktılarının tespiti
  • Performans faktörlerinin belirlenmesi
  • Risk ve Fırsatları belirleyerek alınacak aksiyonları belirleme
  • Yol güvenliği tehlikelerinin ve risklerinin belirlenmesi
  • İş proseslerine entegrasyon
  • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme sistemleri
  • İç tetkikler
  • Sürekli iyileştirme prosesi
WhatsApp chat