ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 9′ a göre ;

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılacak tesisler için, geçici kabul tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi; kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ve bu belgelerden TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS EN ISO 18001 ve TS EN ISO 50001 sistem belgelerinin geçerliliğini sürekli sağlamakla yükümlüdür. (2) Geçici kabulü bu fıkranın yürürlük tarihinden önce yapılmış olan tesisler için, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi; kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ve bu belgelerden #TS EN ISO 9001, #TS EN ISO 14001, #TS EN ISO 18001 ve #TS EN ISO 50001 sistem belgelerinin geçerliliğini sürekli sağlamakla yükümlüdür.” “(3) #TS EN ISO 9001,# TS EN ISO 14001,# TS EN ISO 18001 ve# TS EN ISO 50001 sistem belgeleri, toplam kurulu gücü 10 MWe ve üzerinde olan elektrik üretim tesisleri için aranır. Bakanlık gerekli görmesi durumunda tesis tipine ve niteliklerine göre, bu maddede ifade edilen sistem belgelerinin isteneceği toplam kurulu güç limitini değiştirebilir.”

Leave a Comment