E-Posta
erdinc@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Enerji Yönetim Sistemi; kuruluşların enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi dahil, enerji performansının sürekli olarak iyileştirilmesi için kuruluşların gerekli olan sistemleri ve prosesleri oluşturabilmesini sağlamaktır. ISO 50001:2018 en son yayınlanan uluslararası enerji yönetim sistemi standardıdır. Standart gerekliliklerinin etkin bir şekilde uygulanması enerji performansının iyileştirilmesi için sistematik bir yaklaşım sağlar; bu da kuruluşların enerjiyi yönetme şeklini belirler. Enerji yönetim sisteminin iş proseslerine entegre edilmesiyle sürekli iyileştirme sağlanmaktadır. Enerji performansının iyileştirilmesi ile enerji maliyetlerinde azalma görülür. Aynı zamanda, enerjiye bağlı sera gazı salınımlarının azaltılmasıyla iklim değişikliği hedeflerine ulaşmada başarılı olunur.

Kuruluşunuzda, enerji yönetim sistemi gerekliliklerinin  nasıl uygulanması ile ilgili bilgiler ve uygulama bu eğitimde verilmektedir. 

 • Bir Enerji Yönetim Sistemi nedir? (EnYS)
 • Bir EnYS bir kuruluş için neden önemlidir ve faydaları nelerdir?
 • ISO 50001:2018’in tarihçesi ve beklenen çıktıları
 • Kullanılan terimler ve tarifler
 • Anahtar Kavram: Proses
 • ISO 50001:2018 yapısı
 • YSY ve ilave “EnYS” yapısı
 • ISO 50001:2018’in temel kavramları ve yapısı
 • Kuruluşun ve bağlamının anlaşılması
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
 • Kuruluşun bağlamı: Kapsam/sınırlar
 • Liderlik ve Taahhüt
 • Enerji politikası
 • Kurumsal görev, sorumluluk ve yetkiler
 • Enerji planlama prosesi
 • Amaçlar, enerji hedefleri ve bunlara erişmek için planlama
 • Enerji Gözden Geçirme
 • Enerji verilerinin toplanması için planlama
 • Destek
 • Operasyon
 • Tasarım
 • Satın alma
 • İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
 • Uygunluk değerlendirmesi
 • Performans değerlendirme
 • İyileştirme
 • Sürekli iyileştirme
 • EnYS’nin sürekli iyileştirilmesi
 • Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi

Eğitim Süresi 1 gündür.

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

ISO50001 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Analizi ve Değerlendirme
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve CE Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi
Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Teknik Eğitimler
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi
Ölçüm Sistemleri Analizi
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay Ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi​
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Gereklilikleri Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İç Tetkik Eğitimi
ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Entegre  Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
ISO19011:2018  Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi
ISO31000:2018 Risk Yönetimi  Gereklilikler, Uygulama ve İç Tetkik Eğitimi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat