E-Posta
erdinc@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

1999 yılında yayınlanan  ve uygulamasına başlanan OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 2007 yılındaki revizyonu sonrası  günümüze kadar kullanıldı. Dünya’daki  iş kazaları ve meslek hastalıklarından ölümler ve yaralanmalar , bunların ekonomiye etkisi OHSAS 18001 in tüm Dünya’da istenilen kullanıma ulaşamaması ve ISO’nun yayınladığı  yüksek seviye yapı- ANNEX SL- nedeniyle OHSAS18001 yerini  ISO 45001’e bıraktı. a) Çalışanların işle ilgili yaralanma ve hastalıkların önlenmesi b) Çalışanlar ve kontrolü altındaki diğer kişiler için güvenli ve sağlıklı iş yerleri uygulanması c) İS&G performansının proaktif olarak iyileştirilmesi için çerçeve sağlayan etkin bir İSG yönetimi ile ilgili anlayış ve kavrayışa sahip olunması ve alıştırmalarla pekiştirilmesi.
 • Anahtar terimler ve tarifler
 • Neden bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (İS&G YS)?
 • Bir İS&G YS’nin faydaları
 • ISO 45001’in tarihçesi ve geliştirilmesinde yer alanlar
 • ISO 45001’in beklenen çıktıları
 • Risk: ‘belirsizlik etkisi’
 • İS&G riski ve İS&G fırsatı
 • Anahtar Kavram: Proses
 • ISO 45001 yapısı
 • YSY ve ilave “İSG” yapısı
 • Kuruluşun bağlamı
 • Kuruluşun bağlamı – Kapsam/İS&G YS
 • Madde 5: Liderlik ve çalışan katılımı
 • Madde 6: Planlama
 • Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
 • Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi
 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi
 • Yasal ve diğer şartların belirlenmesi
 • Faaliyet planlama
 • İS&G hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama
 • Kaynaklar
 • Yetkinlik
 • Farkındalık
 • İletişim
 • Acil durumlara hazır olma ve müdahale
 • İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirme
 • Genel
 • Uygunluk değerlendirme
 • İç tetkik
 • iç tetkik programı
 • Yönetimin gözden geçirmesi
 • Grup çalışmaları
 • Uygulamalar ve alıştırmalarla karşılıklı tartışılarak  katılımcıların bilgi düzeyleri ve yetkinlikleri arttırılır ve organizasyonun kendi olanakları ile sistemi oluşturabilmesi  amaçlanır .
 • Olay, uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Eğitim Süresi 1 gün

İş Güvenliği Uzmanları, Kalite Kontrol ve Güvence Personeli ,Üretim Sorumluları

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Analizi ve Değerlendirme
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve CE Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi
Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Teknik Eğitimler
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi
Ölçüm Sistemleri Analizi
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay Ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi​
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Gereklilikleri Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İç Tetkik Eğitimi
ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Entegre  Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
ISO19011:2018  Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi
ISO31000:2018 Risk Yönetimi  Gereklilikler, Uygulama ve İç Tetkik Eğitimi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat