E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90.312.385 4247
Adres
Çankaya – ANKARA

AS9100 Havacılık ve Savunma KaliteYönetim Sistemi Eğitimi

AS 9100, Uluslararası Kalite Grubu Havacılık ve Uzay Sanayisi tarafından geliştirilmiş bir Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır ve ISO 9001 üzerine temellendirilmiş olmakla beraber, havacılık, uzay ve savunma endüstrilerine özgü ekler ve yorumlar içermektedir. AS 9100’le ilişkili bazı standartlar mevcuttur. Bunlar arasında tamir ve bakım kuruluşları için tasarlanan 9110 ve distribütör hissedarları için tasarlanan 9120 yer almaktadır. 9100 standardı Amerika’da ‘AS 9100’ olarak, Avrupa’da ‘EN 9100’ Asya Pasifik’te ise ‘JIS Q 9100’ olarak yayınlanmıştır.

 

AS9100 eğitimi sayesinde  kuruluşunuzun AS9100 konusunda sertifikalandırılması konusunda ilk adımı  atarak bundan sonraki süreçte  sistemin kurgulanması, tasarımı,  alt yapının hazırlanması ve  belgelendirme için gereklerin sağlanması sonucunda  işletmeniz sertifikaya hazır hale gelecektir.

Kalitenin Tarihsel Gelişimi ve Doğuşu  

Kalite Yönetim Sistemleri

Havacılık Sektörü Yönetim Sisteminin Gelişimi ve Doğuşu  

9100:2016 Havacılık KYS’nin önemi ve faydaları

9100:2016’nın tarihçesi, IAQG’nin rolü ve programı destekleyen standartlar

9100:2016, ISO 9001:2015 ve Annex SL çerçevesi arasındaki ilişki

9100:2016 terimler ve tarifler

·         Temel Kavramlar 1: Kalite yönetim prensipleri

·         Temel Kavramlar 2: Risk temelli düşünme

·         Temel Kavramlar 3: Proses

·         Temel Kavramlar 4: Proses yaklaşımı

·         Temel Kavramlar 5: Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ)

Temel Kavramlar 6: Havacılık proses etkinliği

9100:2016’ya giriş

Madde 4: Kuruluşun bağlamı

Madde 5: Liderlik

Madde 6: KYS için planlama

 Madde 7: Destek

Madde 8: Operasyon

·         8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

·         8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar

·         8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

·         8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

·         8.5 Üretim ve hizmet sağlama

·         8.6 Ürün ve hizmetlerin sunumu

·         8.7 Uygun olmayan çıktıların kontrolü

Madde 9: Performans değerlendirme  &PEAR

Madde 10: İyileştirme

Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

Grup Çalışması

Saha  ziyareti ve firma ihtiyaçlarına göre  grup çalışması  yapılacaktır.

Eğitim Süresi 1-5 gün

  • Kalite , üretim , Tasarım Sorumluları
  • Kalite Kontrol ve Güvence Personeli

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

900x5001

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Teknolojik Eğitim

Güncel İçerik

WhatsApp chat