E-Posta
erdinc@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

AS 9100, Uluslararası Kalite Grubu Havacılık ve Uzay Sanayisi tarafından geliştirilmiş bir Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır ve ISO 9001 üzerine temellendirilmiş olmakla beraber, havacılık, uzay ve savunma endüstrilerine özgü ekler ve yorumlar içermektedir. AS 9100’le ilişkili bazı standartlar mevcuttur. Bunlar arasında tamir ve bakım kuruluşları için tasarlanan 9110 ve distribütör hissedarları için tasarlanan 9120 yer almaktadır. 9100 standardı Amerika’da ‘AS 9100’ olarak, Avrupa’da ‘EN 9100’ Asya Pasifik’te ise ‘JIS Q 9100’ olarak yayınlanmıştır.

AS9100 Havacılık, Uzay ve Savunma  sektörlerinde çalışan çalışmayı düşünen  kuruluşların standardıdır. Havacılık, uzay  ve savunma  sektörlerinde  çalışmayı düşünüyorsanız , AS9100 eğitimimiz sizler içindir. Kuruluşların  mevcut durumlarına ve ihtiyaçlarına göre gereklilik ve iç tetkik  eğitimleri planlanır.Gereklilik eğitimlerinde standardın temel kavramları ve şartları  alıştırmalar ve grup çalışmaları ile aktarılır.

 • 9100:2016 Havacılık ,Uzay ve Savunma KYS’nin önemi ve faydaları
 • 9100:2016’nın tarihçesi, IAQG’nin rolü ve programı destekleyen standartlar
 • 9100:2016, ISO 9001:2015 ve Annex SL çerçevesi arasındaki ilişki
 • 9100:2016 terimler ve tarifler
 • Risk temelli düşünme
 • Proses
 • Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al (PUKÖ)
 • Yüksek Seviye Yapı
 • Kuruluşun Bağlamı
 • İlgili tarafların ihtiyac ve beklentilerini anlamak
 • KYS Kapsamının Belirlenmesi
 • KYS ve prosesleri
 • Liderlik
 • Planlama
 • Değişiklik yönetimi
 • İnsan faktörleri
 • Risk ile İlgili Faydalı Kılavuzlar
 • Destek
 • Kaynaklar
 • Yetkinlik
 • Farkındalık ve iletişim
 • Dokümante edilmiş bilgi
 • Operasyon
 • Operasyonel planlama ve kontrol
 • Operasyonel risk yönetimi
 • Konfigürasyon yönetimi
 • Ürün güvenliği
 • Sahte parçaların önlenmesi
 • Ürün ve hizmetler için şartlar
 • Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
 • Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
 • Üretim ve hizmet sağlama
 • Ürün ve hizmetlerin sunumu
 • Uygun olmayan çıktıların kontrolü
 • Performans değerlendirme ve PEAR
 • İç Tetkik
 • Yönetimin Gözden Geçirmesi
 • İyileştirme
 • Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
 • Sürekli iyileştirme

Eğitim Süresi 2 gündür.

Tüm Personel.

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

AS9100 Havacılık ve Savunma KaliteYönetim Sistemi Eğitimi
Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Analizi ve Değerlendirme
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve CE Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi
Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Teknik Eğitimler
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi
Ölçüm Sistemleri Analizi
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay Ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi​
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Gereklilikleri Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İç Tetkik Eğitimi
ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Entegre  Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
ISO19011:2018  Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi
ISO31000:2018 Risk Yönetimi  Gereklilikler, Uygulama ve İç Tetkik Eğitimi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat