E-Posta
erdinc@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi

Özellikle özel karakteristik üreten üretim proseslerine uygulanır. Bu prosesler, müşteriye sağlayacağı sonuçlar açısından daha kritik olduğu için, daha iyi izlenmeli ve proses sonucuna etki edebilecek olumsuz faktörler ve hata nedenleri üretim prosesi boyunca izlenmeli, hata nedenleri oluştukça önlem alınmalı ve böylece, hedeflenen yetenekte ve nominal ölçüye çok yakın parçalar üretilebilmelidir. Ve üretim prosesi sonucunda da, proses yeteneği hesaplanarak, prosesin, hedeflenen yeteneğe ne kadar yakın parça ürettiği değerlendirilebilmelidir. İşte  ISO/TS 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi’nin en önemli araçlarından olan İPK, yukardaki amaçlar doğrultusunda, kritik prosesleri daha yakından izlemek ve kontrol etmek için kullanılan bir yöntemdir.

  • İstatistiksel Proses Kontrolü tarihi

 

  • İstatistik ve ölçme
  • – İstatistiğin uygulaması
  • – İstatistik uygulamalarında süreç
  • – İstatistiksel ölçüler

 

  • Veri toplama
  • – Ana kütle ve örnekleme
  • – İstatistiksel seriler

 

  • İstatistiksel kavramlar
  • – Normal dağılım
  • – Ortalama, mod, medyan
  • – Değişim aralığı
  • – Değişkenlik ve standart sapma
  • – Kararlılık

 

  • Temel istatistiksel teknikler
  • – Histogram
  • – Pareto diyagramı
  • – Neden-sonuç diyagramı
  • – Dağılma diyagramı
  • – Eğilim diyagramı
  • – Akış diyagramı
  • – Kontrol tablosu

 

  • Nicel Veriler
  • -X-R tabloları
  • -I-MR-R/S Kartları

 

  • Nitel Veriler
  • -P Kartı
  • -NP Kartı
  • -C Kartı
  • -U Kartı
  • -İstatistiksel Proses Kontrolu
  • -Yorumlama ve analiz

 

 • Süreç Yeterliliği cp-cpk

Eğitim Süresi 2 gün

 • Üretim sorumluları
 • Kalite Kontrol ve Güvence Personeli

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

istatiksel-surec-kontrolu-egitimi
Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Analizi ve Değerlendirme
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve CE Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi
Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Teknik Eğitimler
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi
Ölçüm Sistemleri Analizi
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay Ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi​
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Gereklilikleri Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İç Tetkik Eğitimi
ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Entegre  Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
ISO19011:2018  Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi
ISO31000:2018 Risk Yönetimi  Gereklilikler, Uygulama ve İç Tetkik Eğitimi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat