E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90.312.385 4247
Adres
Çankaya – ANKARA

Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi

Tasarımdan üretime  kadar üretilen parçaların, alt montaj gruplarının ve  ana montaj gruplarının arzu edilen fonksiyonlara sahip olması ve montaj yapıldığında parçaların ve grupların istenildiği şekilde  monte edilebilmesi, aynı parçanın Dünya’nın değişik ülkelerinde üretilmesi ile oluşan montajların ve makinelerin arzulanan şekilde çalışması geometrik toleranslarla hazırlanan teknik resme  göre üretilen parçalarla  mümkündür. Bu eğitimle GD&T konusunda temel bilgiler aktarılarak katılımcıların GDT kullanarak Teknik resim hazırlayabilmesi amaçlanmaktadır.

 • Teknik resim  bilgilendirme
 • Boyutlandırma ve Toleranslandırma Esasları,
  Matematik Esaslar, koordinat Sistemleri
  Datum Sistemleri,
  Semboller, Kavramlar, Kurallar
  Şekil Toleransları,
  Düzlemsellik
 • Doğrusallık, Dairesellik ,Silindiriklik
  Yönelim Toleransları
  Paralellik, Diklik ,Açısallık
  Konum Toleransları
  Konum Toleranslarına Giriş
  Malzeme Koşulları
  Form  Toleransları, Bileşik Toleranslar
  Eşeksenlilik, Simetri,
  Salgı, Toplam Salgı Toleransları
  Profil Toleransları
 • GDT değerlendirme
 • Örnek teknik resimlerde  yapılacak değerlendirmeler
 • Grup Çalışması
 • Saha  ziyareti ve firma ihtiyaçlarına göre  grup çalışması  yapılacaktır.

Eğitim Süresi 6 saat / 12 saat

Tasarım, üretim, kalite mühendisleri, teknisyenler, çizimciler.

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

900x5001

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Teknolojik Eğitim

Güncel İçerik

WhatsApp chat