E-Posta
erdinc@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği

“Temel İş Sağlığı  ve Güvenliği”  kavramı içinde  iş sağlığı ve güvenliğindeki  genel yaklaşımlar , temelde bilinmesi gereken konular  ( proaktif, reaktif yaklaşımlar , tehlike ve risk kavramları , iş kazaları, ramak kala , meslek hastalığı  vb) ulusal ve uluslararası mevzuat  gibi başlıklar bulunur. 24 Mayıs 2018  de yayınlanan “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ekindede  Temel Eğitim  adı altında işlenmesi gereken konular  “Genel”, “Teknik”, “Sağlık” ve “Diğer  “ başlıkları altında incelenmiştir. Burada amaçlanan  işe başlama  veya  tazeleme eğitimlerinde  çalışanların “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği “ konularındaki bilgi  ve yetkinlik düzeyini  arttırmaktır.

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Tarihi
 • İSG de Yaklaşımlar
 • Reaktif ve Proaktif Yaklaşım
 • İş Kazaları
 • İstatistikler
 • Mevzuatımız
 • Tehlike ve Risk
 • Risk Değerlendirme
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 •  İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin
 • Uygulanması,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 • Tahliye ve kurtarma

Eğitim Süresi 1-2 gün

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

temel-is-sagligi-ve-guvenligi
Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Analizi ve Değerlendirme
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve CE Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi
Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Teknik Eğitimler
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi
Ölçüm Sistemleri Analizi
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay Ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi​
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Gereklilikleri Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İç Tetkik Eğitimi
ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Entegre  Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
ISO19011:2018  Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi
ISO31000:2018 Risk Yönetimi  Gereklilikler, Uygulama ve İç Tetkik Eğitimi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat