E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90.312.385 4247
Adres
Çankaya – ANKARA

Risk Analizi ve Değerlendirme

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine” göre işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların işyerlerinde yapılması bir zorunluluk olmakla beraber çalışanların korunması, farkındalık yaratılması, kazaların  en az seviyeye  indirilmesi  için temel kural Risk Değerlendirme çalışmasının yapılmasıdır. Bu eğitimle  işyerlerinizde kendiniz risklerinizi değerlendirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olabileceksiniz.

 • Tehlike Ve Risk Kavramları

  Proaktif Yaklaşım

  Neden Riskler Değerlendirilmeli?

  Mevzuat 

  Risk Yönetimi

  Risk Değerlendirme Yöntemleri

   Risklerin  Tipleri

  Risklerin Şiddeti

  Risklerin Sayısallaştırılması

  Risklerin  Kontrol Hiyerarşisi ve Önceliklendirilmesi

  Kabul Edilebilir Riskler

  Risklerin Kontrolü

  Düzeltici faaliyetler  ve Aksiyon Planı Oluşturma

  Örnek Uygulamalar

  Grup çalışmaları ile uygulama yapılacaktır.

Eğitim Süresi 1-2 gün

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

900x5001

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Teknolojik Eğitim

Güncel İçerik

WhatsApp chat