E-Posta
erdinc@dorukisg.com.tr
Telefon
+90 530 313 7844

Risk Analizi ve Değerlendirme

 “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine” göre işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaların işyerlerinde yapılması bir zorunluluk olmakla beraber çalışanların korunması, farkındalık yaratılması, kazaların  en az seviyeye  indirilmesi  için temel kural Risk Değerlendirme çalışmasının yapılmasıdır. Bu eğitimle  işyerlerinizde kendiniz risklerinizi değerlendirebilecek bilgi ve tecrübeye sahip olabileceksiniz.

 • Tehlike Ve Risk Kavramları

  Proaktif Yaklaşım

  Neden Riskler Değerlendirilmeli?

  Mevzuat 

  Risk Yönetimi

  Risk Değerlendirme Yöntemleri

   Risklerin  Tipleri

  Risklerin Şiddeti

  Risklerin Sayısallaştırılması

  Risklerin  Kontrol Hiyerarşisi ve Önceliklendirilmesi

  Kabul Edilebilir Riskler

  Risklerin Kontrolü

  Düzeltici faaliyetler  ve Aksiyon Planı Oluşturma

  Örnek Uygulamalar

  Grup çalışmaları ile uygulama yapılacaktır.

Eğitim Süresi 1-2 gün

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

risk-analizi-ve-degerlendirme
Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Analizi ve Değerlendirme
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve CE Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi
Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Teknik Eğitimler
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi
Ölçüm Sistemleri Analizi
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay Ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi​
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Gereklilikleri Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İç Tetkik Eğitimi
ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Entegre  Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
ISO19011:2018  Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi
ISO31000:2018 Risk Yönetimi  Gereklilikler, Uygulama ve İç Tetkik Eğitimi

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Güncel İçerik

Alıştırmalar Ve Grup Çalışmaları

WhatsApp chat