E-Posta
info@dorukisg.com.tr
Telefon
+90.312.385 4247
Adres
Çankaya – ANKARA

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

30 Nisan 2013 tarihli Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik  maddelerine göre  işletmelerde  hazırlanması zorunlu ve işveren yükümlülüğünde olan  Patlamadan korunma dökümanının hazırlanması için gerekli altyapının sağlanması  ve işletmelerde görevli personelin dokümanı hazırlayabilmesinin sağlanması

Patlamadan Korunma Dökümanı Neden önemli?

 • EU ve Ulusal Mevzuat
 • Yangın ve Patlama
 • Detonasyon Deflagrasyon , Bleve
 • Patlama ile İlgili Terimler
 • Yanıcı /Parlayıcı Maddeler
 • İşveren Yükümlülükleri
 • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi
 • Patlayıcı Gaz Atmosfer Ortamları-EN 60079-10-1:2009
 • Patlayıcı Toz Ortamlar – EN 60079-10-2
 • Tehlike Bölgeler  ve Sınıflandırılması
 • Ateşleme Kaynakları
 • Patlama Risklerinin Belirlenmesi ve Hesaplamalar
 • Örnek Hesaplamalar
 • Patlamaya Karşı Önlemler
 • Exproof Cihazlar ve Kullanımı
 • Patlamadan Korunma Dokümanı İçeriği ve Ekleri

Eğitim Süresi 2 gündür.

Tüm personel

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

900x5001

Proaktif Olabilmek

İş ortamının, süreçlerinin doğasından gelen tehlikeleri önceden görebilmek ve işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin anayasasını oluşturmak, yapılacak çalışmaları planlayabilmek için yapılması gereken, tecrübeli bir elden çıkmış Risk Analizine sahip olmaktır. 

Bu anlamda Dorukisg, firmaların / işletmelerin kendi iş kollarına ve ortamlarına bağlı olarak hazırladığı görsel / işitsel eğitim sunumları, eğitim öncesi ve sonrası yapılan değerlendirme çalışmaları ile çalışan ve işveren taraflarının İş Sağlığı ve Güvenliği konularındaki bilgi düzeyini arttırmak, farkındalık yaratmak, “eğitim vermiş olmak için eğitim vermek” yerine gerçekten bilinçlenme düzeyinde gelişmeyi sağlayacak eğitimlerle benzerleri arasında fark yaratmaktadır. 

Fabrika / işletme sahasında tüm sistemlerin, yapıların, mekanların İş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirilerek;

 • Tehlikelerin belirlenmesi
 • Risklerin analizi / değerlendirilmesi,
 • Alınacak önlemler,
 • Etkilenecek insan / sistemlerin belirlenmesi,
 • Acil durum Saha analizleri ve değerlendirmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının temelini oluşturan, sahadaki her alanın, prosesin , aktivitenin sorgulandığı çalışma sonucunda oluşan rapor  ile işletme İş Sağlığı  ve Güvenliği çalışmalarındaki kilit noktaları görecek, yasal zorunluluğunu yerine  getirirken  kendisi için kayıp/kazanç değerlendirmesi yapabilecektir.

Uzman Eğitici

Görsellerle Kolay Anlatım

Teknolojik Eğitim

Güncel İçerik

WhatsApp chat