AS9120:2016/EN 9120:2018 Havacılık, Uzay ve Savunma Distribütörleri İçin KaliteYönetim Sistemi Eğitimi

EN ISO 9001:2015 ile birlikte yeni bir yapıya kavuşan AS9120:2016/EN 9120:2018  Uluslararası Kalite Grubu (IAQG) tarafından hazırlanmıştır. EN ISO 9001:2015 standardı maddeleri ve standarda özel maddelerden oluşmaktadır . Havacılık, savunma, ve uzay endüstrisinde parça, malzeme ve montajlı grupları alan ve satan kuruluşlar için hazırlanan standard ilgili sektörlerde alım yapan ve  müşteri taleplerine gore gerekirse daha küçük  gruplar halinde satan organizasyonları da kapsar .

 

 

AS9120 eğitimi sayesinde  kuruluşunuzun AS9120 konusunda sertifikalandırılması konusunda ilk adımı  atarak bundan sonraki süreçte  sistemin kurgulanması, tasarımı,  alt yapının hazırlanması ve  belgelendirme için gereklerin sağlanması sonucunda  işletmeniz belgelendirmeye  hazır hale gelecektir. Kuruluş  ihtiyaçlarına gore Gereklilik ve İç Tetkik eğitimleri  düzenlenmektedir.

Kalitenin Tarihsel Gelişimi

ve Doğuşu  

Kalite Yönetim Sistemleri

Havacılık Sektörü Yönetim

Sisteminin Gelişimi ve

Doğuşu  

AS 9120 Standardının

Gelişimi  , Faydaları

AS 9120 Standardının

Maddesel Analizi  

AS 9120 Standardının

Uygulama Gereksinimleri  

İç Denetimler ve Denetim

Türleri  

Denetçi Özellikleri ve

Denetçi Atama  

Denetim Planlama,  

Denetim Gerçekleştirilmesi  

Uygunsuzluklar  

Düzeltici ve Önleyici

Faaliyetler 

 

Grup Çalışması

 

Saha  ziyareti ve firma

ihtiyaçlarına göre  grup

çalışması  yapılacaktır.

Eğitim Süresi 2 gün

         Firma Yetkilileri

         Kalite Kontrol ve Güvence Personeli

 

         Diğer personel 

Eğitime tam katılım gösterenlere katılım belgesi verilecektir.

900x5001
Eğitimler
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Temel İş Sağlığı ve Güvenliği
Risk Analizi ve Değerlendirme
Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi
Makinelerde Risk Değerlendirmesi ve CE Eğitimi
Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi
İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Temel Yangın Eğitimi
Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi
Yalın Üretim Teknikleri Eğitimleri
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
Kök Neden Analizi Eğitimi
İstatiksel Süreç Kontrolü Eğitimi
5S İş Yeri Organizasyonu Eğitimi
Teknik Eğitimler
Geometrik Ölçülendirme ve Tolerans Eğitimi
Ölçüm Sistemleri Analizi
Yönetim Sistemleri Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
AS9100 Havacılık-Uzay Ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi​
ISO45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması Gereklilikleri Eğitimi
ISO 10002:2018 Kalite Yönetimi Memnuniyeti Kuruluşlarda Şikayetlerin Ele Alınması İç Tetkik Eğitimi
ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi
Entegre  Yönetim Sistemi Eğitimi
ISO50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Uygulama Eğitimi
ISO19011:2018  Yönetim Sistemlerini Denetleme Kılavuzu Eğitimi
ISO31000:2018 Risk Yönetimi  Gereklilikler, Uygulama ve İç Tetkik Eğitimi
900x5001