Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları” altında
“ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI”,
“ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI”
” ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI
uygulamanın nasıl yürütüleceğini belirleyen usul ve esaslar belgelerini yayınladı.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEKLERİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI” ilgili belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBakanl%c4%b1k+Duyurular%c4%b1%2fEnerji+Verimlili%c4%9fi+Destekleri+Hakk%c4%b1nda+Uygulama+Usul+ve+Esaslar%c4%b1.pdf

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTECEK KURUM VE KURULUŞLARA YETKİ BELGESİ VERİLMESİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI” ilgili belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBakanl%c4%b1k+Duyurular%c4%b1%2fEnerji+Verimlili%c4%9fi+Hizmetlerini+Y%c3%bcr%c3%bctecek+Kurum+ve+Kuruluslara+Yetki+Belgesi+Verilmesi+Hakk%c4%b1nda+Uygulama+Usul+ve+Esaslar%c4%b1.pdf

” ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİM VE SERTİFİKALANDIRMA FAALİYETLERİ HAKKINDA UYGULAMA USUL VE ESASLARI ” ilgili belgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fBakanl%c4%b1k+Duyurular%c4%b1%2fEnerji+Verimliligi+Egitim+ve+Sertifikaland%c4%b1rma+Faaliyetleri+Hakk%c4%b1nda+Uygulama+Usul+ve+Esaslar%c4%b1.pdf

Leave a Comment